9 Mayıs 2014 Cuma

SERT PEYNİR

Tüketicilerce sert peynir, kaliteli ve fiyatı yüksek peynir anlamı taşımaktadır.

Beyaz peynirlerin yapılışlarında ve satılışlarında kendi içlerinde kalite ve fiyat farkları mevcuttur. Ancak bilindiği üzere, sert peynir her zaman kaliteli peynir demek değildir.

Bu durum hangi hallerde geçerlidir?

İçeriği az olan ürünün kalitesi de azdır. Dayanım da göstermemektedir. Beyaz peynir bazında 'genelinde' üretilen çoğu inek peynirleri hızlı olgunlaştırılıp çabuk satılmak için kodlanmıştır. Bunun anlamı, yapımında peynir altı suyunun iyi süzdürülmemesi ve içeriğinde olması gerektiğinden düşük süt oranı içerebilmesi demektir. 
Bu tarz beyaz peynirler yapay olarak imalathanelerde hangi yöntem kullanılarak çabukça olgunlaştırılıp sert bir hale getirilir?

En basit yöntem olarak, üreticiler, peynirleri buz hanelerden belirli bir süre oda sıcaklığına çıkartıp bekleterek ve bu işlemi bir çok defa gerçekleştirmek koşulu ile, taze üretilen (genellikle 17 kglık tenekelerde bulunan) beyaz peynirleri zamanından önce sertlik kazandırıp, olgunlaştırarak satışa uygun hale getirmektedirler.

Beklemek para kaybıdır.

Çabucak sertleştirilen peynirler satışa hazır hale gelir. Böylelikle pişkin mayalanan ve uzun süre buz hanelerde tutularak gereği gibi bekletilerek olgunlaştırılan beyaz peynirlere oranla daha sert bir görünüme sokulurlar.

Bunun anlamı nedir?


Yeteri kadar soğuk hava depolarında bekletilmeden satılan peynirlerin, hem içeriği süt yönünden eksik olabildiği, hem de çiğ sütten insanlara geçen 'zararlı' mikro organizmaların içeriğinde mevcut olarak sofralarımıza kadar gelmesi ve bizi ciddi hastalıkların habercisi olması anlamı taşımaktadır. 

Bu gün piyasadaki pek çok inek sütü ile üretilen beyaz peynirler mikro biyel testlere tabi tutulsa, ülkemizde üretilen beyaz peynirlerin ciddi derecede sağlığımızı tehdit ettiği gerçeği ile karşılaşırız. Oysa ülkemizde kanunlarca belirlenmiş satılmadan önce uygulanması gereken bekleme süreleri vardır. Bu süreler doldurularak satılan peynirler, sağlığımızı tehdit etmezler.

Çabuk satılmaya kodlanmış inek peynirlerinin içeriğinde neden süt oranı azdır?

Çabucak tüketici ile buluşan içeriği eksik peynirler, uzun süreli dayanımları olmayan peynirlerdir. Yani içeriği eksik olan ürün ile içeriği tam olan ürün karşılaştırıldığında, eksik ürünlerin soğuk hava depolarında bekletildiğinde 3-4 ay gibi kısa sürelerde bozulduğu görülür.

Olması gereken nedir?


Sert peynir; kaliteli ve damak tadına uygun peynir demek ise, bu methodun uygulanması tüketicileri ve perakende peynir satışı yapan satıcıları yanlıtmaktadır. 

Oysa kaliteli peynir; içeriğine konan süt oranı yüksek yani kanarası yüksek, (bir teneke peynir için gereken litre cinsinden süt miktarı) aynı zamanda pişkin mayalanmış ve devamında buzhanelerde yeteri süre bekletilmiş peynir demektir. Kaliteli peynir taze aynı zamanda sert peynir anlamı taşıyamaz.